Grade

Grades for Mining、Construction, Oil&Gas

Grades for Mining & Construction Industry

Mining Construction

Grade Binder(%) Grain Size Density Hardness T.R.S
±0.1g/cm3 HRA HV10 ≥N/mm2
CE10 6 Medium 14.95 89.7 1290-1390(HV30) 2700
CK10CH 6 Medium 14.9 89.8 1400 2800
CK10H 6 Medium Fine 14.9 91.3 1530 2600
CR10 6 Medium 14.85 90.4 1440 2800
CE10T 6.5 Extra Coarse 14.8 87.5 1130-1230(HV30) 2300
CK301 7.8 Medium Coarse 14.8 89 1270 2250
CE20 8 Coarse 14.7 89.2 120-1320(HV30) 2800
CK20 8 Medium fine 14.7 90.2 1390 2500
CF20 8 Fine 14.7 91 1410-1520(HV30) 3000
CK20CH 8 Medium 14.7 89 1270 3000
CE30 9 Coarse 14.6 89 1270 2800
CK30 9 Medium 14.6 89.8 1340 2600
CK30CH 10 Medium 14.5 88.5 1220 2800
CK30TH 10 Coarse 14.55 87.8 1150 3000
CE40T 10 Extra Coarse 14.5 85.7 930-1070(HV30) 2500
CT30 10 Coarse 14.5 87.8 1150 2900
CE60 11 Coarse 14.35 87 1080 2850
CK40TH 11 Coarse 14.3 87.6 1130 2700
CK40T 12 Coarse 14.3 86.7 1060 2600
CK40CH 13 Medium 14.2 87.5 1120 3000
CK402CH 15 Medium Coarse 14 86.5 1040 3000
CK402TH 15 Coarse 14 85.8 980 2800


Oil & Gas

Grade Binder(%) Grain Size Density Hardness T.R.S
±0.1g/cm3 HRA HV10 ≥N/mm2
MH6 5 Submicron 14.95 93.6 1950 2800
CG25 7 Medium 14.75 90.2 1390 3200
CG35 9 Medium 14.55 89.3 1290 3400
YN6 6.0 (Ni) Medium 14.9 88.5 1220 2000
SK20N 8.5 (Ni) Ultrafine 14.55 92.5 2500
SK25N 9.0 (Ni) Submicron 14.55 91 2200
YN10 10.0 (Ni) Medium 14.6 88.5 1220 2200
SK10 9.5 (Co+Ni) Submicron 14.5 92 1550 3000
SK13 10.0 (Co+Ni) Submicron 14.45 91.9 1610 3800
SK15 12.0 (Co+Ni) Submicron 14.15 90.9 1480 3800
SK50 10.0 (Co+Ni) Medium 14.3 88.5 1220 3100
SK70 16.0 (Co+Ni) Coarse 13.5 83.3 790 2500History
    3Inquiry